4shared

ACT voor professionals

Home/ACT voor professionals

Acceptance and Commitment Therapy, ofwel ACT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) behoort tot de nieuwste generatie cognitieve gedragstherapie. De therapie is eind 20ste eeuw ontwikkeld door de Amerikaanse psychologen Steven Hayes, Kirk Strosahl en Kelly Wilson.

2014-03-04_1513

Tegenslagen horen bij het leven

ACT gaat er vanuit dat tegenslagen en teleurstellingen horen bij het leven. En dus ook de daarbij horende gedachten en (negatieve) gevoelens. Mensen vechten vaak vruchteloos daartegen. Juist emoties zijn niet direct te beïnvloeden en zorgen vaak voor vermijdingsgedrag. ACT probeert dan ook niet die emoties en gedachtes te controleren en te veranderen.

Leren leven met teleurstellingen

Kern van Acceptance and Commitment Therapy is dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken ten koste gaat van een waardevol leven. ACT richt zich dan ook op het leren leven met die emoties en gevoelens. De therapie leert je wat los te komen van (negatieve) gedachten. En het leert je te richten op zaken die je wel zelf op directe wijze kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld  in wat je doet.

Los komen van je gevecht

Het vechten heeft vaak te maken met gedachten die wij over bepaalde dingen hebben. Deze gedachten ontstaan automatisch, omdat ons brein allerlei verbanden legt tussen wat wij leren, ervaren, horen of zien. Zo leren wij van jongs af aan allerlei (leef)regels, die in een andere situatie niet (meer) werken. De invloed van gedachten en regels (en daarmee onze taal) op ons gedrag, wordt bestudeerd vanuit  Relational Frame Theory (RFT). Deze theorie vormt de basis van Acceptance and Commitment Therapy. Het los komen van je gedachten of leefregels is een belangrijk behandelaspect van ACT.

Door niet meer te strijden tegen emoties en gedachten komt er energie en tijd vrij voor andere dingen. ACT leert mensen die energie en tijd in te zetten voor zaken die werkelijk voor hem of haar van belang zijn.
Sinds maart 2011 is ACT in de Verenigde Staten officieel erkend als evidence based behandeling. Voor de werkzaamheid van ACT bij chronische pijn is sterk wetenschappelijke bewijs gevonden.

Supervisie

Heb je een basiscursus ACT gevolgd? Lukt het nog niet goed de behandelvorm toe te passen binnen je dagelijkse praktijk? Neem dan contact op. Je kunt bij mij terecht voor individuele of groepsbegeleiding in de vorm van supervisie.

Bij supervisie breng jij een casus in. Je kunt bijvoorbeeld een stukje video opname van de behandeling laten zien. We bespreken wat goed gaat en wat anders kan. We maken een casusconceptualisatie volgens het ACT-behandelmodel. Vervolgens kijken we welke ACT-interventies je verder kunnen helpen. Tijdens het bespreken van de casus halen we stukjes theorie aan, indien van toepassing. En oefenen ervaringsgericht. We besteden ook aandacht aan de therapeutische houding. Supervisie wordt gegeven vanuit de visie van ACT: gelijkwaardigheid, wederzijds respect, empathie en openheid.

Alle (para)medische beroepsgroepen binnen het medische- en revalidatie werkveld, zoals revalidatieartsen, psychologen en hun specialismen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkenden, enzovoorts.

Individuele supervisie voor WO professionals: € 95,-/ 45 min. Individuele supervisie voor HBO professionals: € 50,-/ 45 min. Groepssupervisie: afhankelijk van aantal personen en professie.

Heb je vragen? Wil je advies? Mail me voor het maken van een vrijblijvende belafspraak.

Ervaring met ACT

In 2007 ben ik me gaan verdiepen in Acceptance and Commitment Therapy. Ik heb vele cursussen, trainingen en congressen gevolgd, zowel in het binnen- als in het buitenland. Onder meer bij de grondleggers van ACT, Steve Hayes en Kirk Stosahl. En ook bij Robin Walser, Mattieu Villatte, Niklas Torneke, Yvonne Barnes-Holmes en Darah Westrup. Daarnaast neem ik maandelijks deel aan een ACT-intervisie groep, waarin we samen ACT/ RFT boeken bestuderen, casuïstiek bespreken en met elkaar oefenen. En meegewerkt aan de vertaling van het boek Loskomen als je vastzit in ACT (Engelse titel Getting Unstuck in ACT) van Russ Harris.

Cursussen en workshops

 • Basiscursus Paul Korsten (GITP)

 • Vervolg cursus Jacqueline A-tjak (Atjak cursussen)

 • Kirk Strosahl en Patricia Robinson (ACT in primary care/ brief interventions)

 • Robyn Walser (working with ACT)

 • Steve Hayes (working with ACT)

 • Nicolas Torneke en TJ Blacklegde (RFT)

 • John P. Forsyth (Exposure strategies in ACT)

 • Matthieu Villatte, Jennifer Villatte, Sonja Batten (RFT and verbal interventions)

 • Ando Rokx (ACBS BeNe)

 • ACT voor Pijnteams van Karlein Schreurs/ Roessingh Enschede

 • Robyn Walser (creative hopelessness)

 • Matthieu Villatte, Jennifer Villatte, Steve Hayes (Mastering the clinical conversation)

 • Yvonne Barnes-Holmes (Using RFT to understand and construct therapeutic metaphors; Proces-based ACT)

 • Robyn Walser & Matthieu Villatte (Doing experiential therapy)

 • Joris Corthouts (ACT bij psychose)

 • en vele korte ACT bijeenkomsten

Door regelmatig deel te nemen aan bijscholingsbijeenkomsten, nationale en internationale congressen, zowel op het gebied van ACT als pijn en medische psychologie (behavioural medicine), blijf ik op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Binnen ACT gaat mijn specifieke interesse uit naar RFT en de toepassing daarvan in de praktijk. Tevens ben ik lid van de Special Interest Group ACT bij pijn en RFT.

Vanaf 2009 lid van een ACT-intervisiegroep. Van 2011-2013 lid kascommissie van ACBS BeNe. Van 2014 – 2019 bestuurslid van ACBS BeNe, eerst als penningmeester en vanaf 2016 als voorzitter. Vanaf 2020 weer lid kascommissie van ACBS BeNe.

Meer informatie? Indien je vragen hebt of advies wil, bel dan gerust, 06-20 99 19 48. Of stuur een mail voor een belafspraak.