Welke Medisch psychologische behandeling?

Een medische aandoeningen, chronische ziekte of ingrijpende behandeling moeten ondergaan? Een medisch psychologische behandeling richt zich op mentale factoren die een positieve dan wel negatieve invloed hebben op het ontstaan en beloop van medische aandoening, chronische ziekte, lichamelijke klachten en beperkingen. En hoe met deze factoren anders om te gaan.

Tijdens het intakegesprek leren we elkaar kennen.  Je hebt waarschijnlijk veel vragen. En je wilt je natuurlijk op je gemak voelen bij mij. Ik stel jou vragen over je klachten en breng daar structuur in aan.

Ik maak daarbij gebruik van wetenschappelijk bewezen medisch psychologische behandelmethoden en – richtlijnen. Naast de gebruikelijke Cognitief Gedragstherapeutisch therapievormen (Lees meer over CGT) werk ik voornamelijk vanuit het behandelmodel Acceptance en Commitment Therapie (ACT, Lees meer over ACT) en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR, Lees meer over EMDR). Andere modellen die worden gebruikt zijn bio-psycho-sociale kijk op stress, Compassie Focused Therapie (Lees meer over CFT) en Polyvagaal theorie (Leer meer over PVt)

Wat wil je bereiken? Wat is haalbaar?

Wat is voor jou het meest waardevol in het leven? Dat is belangrijk voor het behandelplan. Dat maken we samen. Daarin staat je doel, de therapievorm, het aantal verwachte sessies (5-12) en de momenten dat we evalueren.

Ik wil ook weten wat je zelf al hebt gedaan om je leven leefbaar te maken. Wat zorgde ervoor dat het niet lukte? Samen kijken we waar je tegenaan loopt en in welke situatie. Hoe reageer je? En wat zijn daarvan de gevolgen?

Onze gesprekken richten zich op het omgaan met je klachten in je dagelijks leven. Ik ga niet ‘wroeten’ in je verleden. Dat doe ik alleen als dat verleden een belangrijke rol speelt bij je huidige klachten. Vervolgens gaan we kijken wat en hoe je dingen anders zou kunnen doen.

Aan het eind van de behandeling heb je met verschillende tools geoefend. Je kunt daarmee zelf je problemen aanpakken. Op ieder moment én in allerlei situaties in je leven.

Ben je bereid om thuis te oefenen?

Samen over je problemen praten is belangrijk. Nieuwe inzichten toepassen in je eigen omgeving geeft een nog beter resultaat. Ik zal je dan ook regelmatig vragen om thuis te gaan oefenen. Niets tijd rovend en altijd aangepast aan jouw mogelijkheden. Een voorbeeld? Houd eens bij hoe vaak en/of in welke situaties je meer vermoeid bent. Je wordt je snel bewust van je gedrag, van gewoontes en gedachten. En van de gevolgen daarvan. Wat helpt jou verder, wat staat jouw functioneren in de weg?

Kun je veranderen?

Zou het niet mooi zijn als je een aantal dingen anders zou kunnen doen? Ik reik je praktische tools aan om niet-werkende gewoontes te veranderen. Je gaat daarmee zelf aan de slag. Je oefent om anders te reageren in bepaalde situaties. Soms gaat dat snel, soms met kleine stapjes. En vaak gaat het met vallen en opstaan. In alle gevallen ondersteun en help ik je daarbij.

Praktijkruimte Con-T-ACT Psychologiepraktijk

Con-T-ACT psychologie praktijkruimte

Zijn al je problemen straks over?

Tegenslagen en teleurstellingen horen bij het leven. Met mijn behandeling leer je te stoppen met vechten tegen de klachten waar niet van te winnen valt. Je leert om anders met tegenslagen om te gaan. Je leert tijd en energie te steken in zaken die werkelijk van belang zijn voor jouw leven. Je krijgt de regie over je leven weer in eigen handen. De therapievorm die hier een belangrijke plaats inneemt is Acceptance en Commitment Therapie.

Heb je meer sessies nodig? Dan kijken we of verlenging van de behandeling binnen de Basis GGZ of doorverwijzing naar de Specialistische GGZ zinvol is.