Supervisie

Supervisie is afgestemd op je persoonlijke worstelingen en leervragen in je professionele functioneren en, indien van toepassing, op de beoordelingseisen binnen een opleidingskader.

Het uiteindelijke doel van de supervisie is dat je in staat bent om naar jezelf te kijken, te reflecteren op wat je in je werk doet en dat je in staat bent om tijdig bij te sturen. Het doel in en buiten de supervisie is niet om foutloos te werken; er mag altijd geleerd worden.

Het aangaan van supervisie vergt toch altijd enige moed in het kwetsbaar opstellen, is mijn eigen ervaring. Ik wil graag een klimaat creëren waarin je mag, kan en durft te leren. Supervisie die ik geef wordt gegeven vanuit de visie van ACT: gelijkwaardigheid, wederzijds respect, empathie en openheid; en vanuit de visie van CFT: moed, wijsheid en mededogen.

Doelgroep

  • GZ-psychologen in opleiding
  • Cognitief GedragsTherapeuten in opleiding (VGCT)
  • (GZ)-psychologen en (para)medici die hun vaardigheden in Acceptance and Commitment Therapy (ACT) of Compassion Focused Therapy (CFT) willen verbeteren.

Voor supervisie in Acceptance and Commitment therapy (ACT) wordt gevraagd minimaal een basiscursus van 6 dagen te hebben gevolgd.

Voor supervisie in Compassion Focused Therapie (CFT) wordt gevraagd minimaal een basiscursus van 2 dagen te hebben gevolgd.

Hoe gaan we aan het werk?

Je brengt een casus in waar je leervragen bij hebt. We bespreken wat goed gaat en wat anders kan. We maken een casus conceptualisatie (volgens het gekozen behandelmodel). Vervolgens kijken we welke interventies je kunt toepassen om de behandeling vooruit te krijgen. Tijdens het bespreken van de casus halen we stukjes theorie aan, indien van toepassing. En we besteden aandacht aan de therapeutische (ACT-)houding.

Leren is niet alleen over situaties praten, maar ook doen. Het samen bekijken en bespreken van een behandelopname en in de sessie samen oefenen zal een vanzelfsprekend onderdeel vormen van de supervisie. Wil je nog meer uit je supervisie halen, vraagt het bereidheid om ook nog eens de boeken in te duiken.

Concrete supervisieafspraken maken we middels een supervisiecontract (model VGCT).

Kosten: €100,-/ 45 min. Een supervisie sessie duurt 45 min. of 90 min.

Con-T-ACT psychologiepraktijk maakt gebruik van KOR en derhalve zijn haar onderwijs-activiteiten vrijgesteld van BTW.

Begeleiding N=1 (VGCT kader)

Het schrijven van een N=1 verslag is een belangrijk onderdeel van de opleiding en een voorwaarde voor het behalen van je registratie als cognitief gedragstherapeut VGCt®.

In het N=1 verslag beschrijft de cognitief gedragstherapeut in opleiding (cgt’er i.o.) het gedragstherapeutisch proces zoals je dat hebt doorlopen met één cliënt, cliëntsysteem of behandelgroep. Door de keuzes die je maakt te onderbouwen en er kritisch op te reflecteren, laat je je bekwaamheid in de cognitieve gedragstherapie zien. Het schrijven van een N=1 verslag vindt meestal plaats binnen een ‘normaal’ supervisie periode, omdat ook bij de behandeling van je N=1 het proces moet worden begeleid en bewaakt.

Wil je graag starten met je N=1, geef dat dan direct bij start van de supervisie aan. Het is namelijk raadzaam om hiervoor direct meerdere ‘optionele’ casus te nemen en voor start van de behandeling al diagnostische metingen te doen. De nadruk ligt bij N=1 op evalueren door meten.

Supervisie van N=1 bevat:

  • max. 3 leesmomenten waarop je feedback krijgt (dit omvat gemiddeld. 6 leesuren/ 3 leesmomenten).
  • feedback wordt gegeven op het beschrijven van het behandelproces: is het verslag een logisch, structureel geheel zonder onduidelijkheden?; wordt de empirische cyclus toegepast, passend bij de holistische theorie of casusconceptualisatie?; passen de meetinstrumenten bij de te toetsen hypothese?; passen de interventies bij de te behandelen klachten?; worden steeds dezelfde termen gebruikt enz.
  • er wordt niet gelet op spelfouten of taalfouten

Kosten voor begeleiding N=1: € 350,-.

Ervaring met ACT

In 2007 ben ik me gaan verdiepen in Acceptance and Commitment Therapy. Na het lezen van wetenschappelijk literatuur en het boek ‘Uit je hoofd in je leven’ van Steve Hayes, heb ik vele cursussen, trainingen en congressen gevolgd, zowel in het binnen- als in het buitenland. Onder meer bij de grondleggers van ACT, Steve Hayes, Kirk Stosahl en Kelly Wilson. En ook bij Robin Walser, Mattieu Villatte, Niklas Torneke, Yvonne Barnes-Holmes, Darah Westrup en vele anderen.

Daarnaast neem ik maandelijks deel aan een ACT-intervisie groep, waarin we samen ACT/ RFT boeken bestuderen, casuïstiek bespreken en met elkaar oefenen. En heb meegewerkt aan de vertaling van het boek Loskomen als je vastzit in ACT (Getting Unstuck in ACT) en de 2e editie van De Valstrik van het geluk (The Happiness Trap), beiden van Russ Harris.

Ervaring met CFT

Het lijntje van ACT naar CFT is dun, ook als heeft CFT een andere wetenschappelijke basis, namelijk de evolutionaire ontwikkeling van ons brein en ons zenuwstelsel. Verschillende cursussen en congressen gevolgd bij natuurlijk Paul Gilbert, de grondlegger van CFT; en bij o.a. Dennis Tirch.

Daarnaast neem ik maandelijks deel aan een CFT-intervisie groep, waarin we samen casuïstiek bespreken, met elkaar oefenen en literatuur en boeken bestuderen.

Meer weten?

Door regelmatig deel te nemen aan bijscholingsbijeenkomsten, nationale en internationale congressen, zowel op het gebied van ACT als CFT en medische psychologie (behavioural medicine), het lezen van literatuur en boeken, blijf ik op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Binnen ACT gaat mijn specifieke interesse uit naar RFT en de toepassing daarvan in de praktijk. Tevens ben ik lid van de Special Interest Group ACT bij pijn, ACT bij kanker en RFT, en van de communicatiegroepen ACT en CFT.

Van 2011-2013 lid kascommissie van ACBS BeNe. Van 2014 – 2019 bestuurslid van ACBS BeNe, eerst als penningmeester en vanaf 2016 als voorzitter. Van 2020-2022 weer lid kascommissie van ACBS BeNe.

Meer informatie? Indien je vragen hebt of advies wil, stuur een mail voor een telefonische afspraak.