Een medisch psycholoog?

Een chronische ziekte, zoals diabetes, COPD of reuma, een amputatie, leven na een hartinfarct of kanker, langdurige fysieke klachten of – beperkingen hebben vervelende gevolgen voor je leven. Je moet er mee leren leven. Dat kan! Bij de medisch psycholoog ben je aan het juiste adres.

Veel lichamelijke klachten waarmee mensen bij de huisarts of medisch specialist komen, geven psychologische gevolgen. Die kunnen de medische problemen verergeren of het genezingsproces belemmeren. Bijvoorbeeld emotionele factoren, zoals verwerkings- en acceptatieproblemen, cognitieve factoren, zoals verkeerde verwachtingen en vasthouden aan oude denkpatronen en gedragsproblemen, zoals therapie-ontrouw en over (fysieke) grenzen gaan.

Een medisch psycholoog is deskundig op het gebied van denken, voelen en handelen, specifiek bij mensen met een ziekte, lichamelijke aandoening of beperkingen die om medische zorg vragen. En heeft de mogelijkheden hoe de psychologische gevolgen positief te beïnvloeden.

Tevens houdt de medisch psycholoog zich bezig met de psychologische reacties op medische hulp, zoals ondersteunen bij het nemen van een besluit voor een medische behandeling, ondersteuning bij therapie, ondersteuning bij het toelaten van hulp en preventieve maatregelen, zoals (meer/ minder) bewegen of stoppen met roken. En het helpen verwerken van ingrijpende gebeurtenissen ontstaan tijdens het ziek-zijn, behandelingen en/ of ziekenhuisopnames.

Ook partners, mantelzorgers of andere naasten die hierbij vastlopen zijn bij mij aan het juiste adres. Want wanneer je partner ziek wordt, beïnvloed dat ook jouw leven.

Waar heb je last van?

Je hebt een medische aandoening EN (1 of meer) klachten van …..

 • Spanningen in je lijf
 • Bovenmatig emotioneel
 • Boosheid/ sneller geïrriteerd
 • Zorgen over de toekomst
 • Angst
 • Jezelf kwijt zijn
 • Somber
 • Moe/uitgeput zijn
 • Gevoel de regie over je leven kwijt te zijn
 • Gevoel in de mist te (blijven) zitten
 • Slaapproblemen
 • Pijnklachten met medisch verklaring
 • Vechten tegen je aandoening
 • Doen alsof je geen klachten hebt
 • Moeite om het leven weer op te pakken en activiteiten te ondernemen
 • Over je grenzen gaan
 • Medische adviezen/ – behandelingen negeren
 • Onvoldoende voldoening uit je leven halen met je aandoening
 • Terugvallen in je oude (ongezonde) leefstijl

Verhoog de kwaliteit van je leven

Heb je zelf al van alles geprobeerd? En lukt het je niet om zelf je leven weer op te pakken en/ of je leven op een betekenisvolle manier in te richten? Als medisch psycholoog help ik je op weg! Verhoog de kwaliteit van je leven. Je leert op een praktische manier hoe je zelf je leven weer op orde krijgt, … wel met je medische klachten, want die kan ik niet voor je wegnemen. Wel kan ik je inzichten en tools aanreiken, waar je op kunt terugvallen.

Ben je zorgprofessional?

Zorgprofessionals die worstelen met klachten na een werk gerelateerde ingrijpende gebeurtenis zijn bij mij ook op de juiste plek. Ik heb een ruime mate aan medische kennis en – ervaring en ben bekend met de zorg-cultuur. Ik weet hoe groot de impact van ervaringen kunnen zijn, wat het begrip voor de situatie makkelijker maakt.

Gespecialiseerd in Medische Psychologie

Con-T-ACT medische psychologiepraktijk

Wat je vooraf moet weten

Mijn aandachtsveld is medische psychologie. Je kunt alleen in behandeling komen als de mentale klachten een duidelijke relatie hebben met je fysieke klachten, ziekte of medische ingrijpende ervaringen. Doordat ik veel aanmeldingen heb, heb ik helaas onvoldoende ruimte om hulpvragen buiten dit aandachtsgebied aan te nemen. Dit is belangrijk te weten, want mocht dat niet zo zijn, dan ben je bij psychologen in het algemene GGZ- werkveld beter op je plek en is het jammer van de wachttijd.

Ook belangrijk te weten is, dat ik alleen volwassenen behandel (18 jaar en ouder). En dat de behandelingen doel gericht zijn en op 1 klacht en daardoor kort zijn (max. 12 tot 20 sessies), per 1 januari 2022 noemt men dit Zorgvraagtypering 1 tm 3. Spelen er problemen in de persoonlijkheid of problemen die al vanaf de kindertijd bestaan, zonder medische situatie,  dan is een behandeling in de Basis GGZ niet geschikt.

Indien er sprake is van ernstige en hoge complexe problematiek, zoals een ernstige persoonlijkheidsstoornis, crisisgevoeligheid, een depressie met suïcidaliteit, een drugs-of alcoholverslaving, ernstige verwaarlozing cq misbruik in je jeugd of sociale bijkomende problemen (dakloos, woonbegeleiding enz), ben je bij mij niet aan het juiste adres. In deze situaties is het beter als de huisarts je naar de algemene GGZ verwijst.

Indien je hierover twijfelt kunnen we hierover kort contact hebben om te overleggen, zodat een zinloze lange wachttijd wordt voorkomen.

Soms komt het voor dat na een paar gesprekken pas duidelijk wordt dat je bij mij niet op de juiste plek bent. Je wordt dan terugverwezen naar de huisarts. De gesprekken die hiervoor gebruikt zijn worden wel vergoed door uw zorgverzekeraar.

Wordt het vergoed?

In 2023 heeft iedereen vanuit de basisverzekering recht op vergoeding voor psychologische hulp. Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen. De behandeling valt wel onder het eigen risico. Voor 2023 is het eigen risico gesteld op € 385,- . De zorgverzekeraar zal tot dit bedrag de kosten bij je in rekening brengen.

Om je behandeling vergoed te krijgen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

 • Je hebt een verwijsbrief nodig van je huisarts of medisch specialist
 • Je klachten moeten passen bij een psychische stoornis volgens de DSM-5. De medisch psycholoog gaat na of er inderdaad gesproken kan worden van een stoornis. Zo ja, dan heb je recht op vergoeding van de behandeling door je zorgverzekeraar.
 • Con-T-ACT psychologiepraktijk is aangesloten bij Stichting 1nP. 1nP maakt onderdeel uit van Parnassia Groep en is een gecertificeerde netwerkorganisatie van professionele ggz-professionals die ambulante behandeling bieden aan volwassen cliënten. Met verwijsbrief wordt uw behandeling in opdracht van 1nP door Con-T-ACT psychologiepraktijk/ Simone Bluyssen uitgevoerd en volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij wordt wel uw eigen risico aangesproken. 1nP heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Meer informatie over vergoedingen: Vergoeding – 1np.nl
Nee, niet allemaal. Er zijn verschillende stoornissen die niet meer worden vergoed, zoals aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen. Je zult de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Informeer bij je zorgverzekeraar of je behandeling vergoed wordt, voordat je begint aan het traject!

Nee, zonder verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist kun je bij mij niet in behandeling komen.

Nee, zonder (vermoeden van) psychische stoornis krijg je geen verwijsbrief en kun je bij mij niet in behandeling komen.

Hoe wordt mijn behandeling betaald?

De rekening wordt via 1nP/ Parnassia groep rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. U krijgt hierover per mail bericht.